ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΜΝΩΝ

Κυριακή της Απόκρεω: Η εσχατολογία των ύμνων

Φεβρουάριος 19, 2017 στις 13:32 μμ

Με πνευματικά εφόδια την ταπείνωση και τη μετάνοια, που προέβαλαν οι προηγηθείσες Κυριακές του Τριωδίου, δηλαδή η Κυριακή του Τελώνου […]