ΕΣΧΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Θα αποφύγουν οι Χριστιανοί τα έσχατα γεγονότα;

Ιούλιος 28, 2017 στις 21:40 μμ

Είναι συνείδηση πλέον της Εκκλησίας (ως σώματος όλων των πιστών κι όχι ως μεμονομένου σώματος κάποιων διοικητικών γραφειοκρατικών μονάδων) των […]

Θα αποφύγουν οι Χριστιανοί τα έσχατα γεγονότα;

Ιούνιος 28, 2017 στις 23:37 μμ

Είναι συνείδηση πλέον της Εκκλησίας (ως σώματος όλων των πιστών κι όχι ως μεμονομένου σώματος κάποιων διοικητικών γραφειοκρατικών μονάδων) των […]