ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

Ποτέ να μη χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού!

Ιούλιος 19, 2017 στις 13:59 μμ

Με άλλο τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να φυλάξει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή το «να αγαπήσεις Κύριον τον […]