ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ

«Μακάριοι οι ελεήμονες…»

Νοεμβρίου 8, 2017 στις 22:29 μμ

Ο θείος Διδάσκαλος στον πέμπτο «μα­­καρισμό» της επί του Όρους ομιλίας Του μακαρίζει τους ελεήμονες: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί […]

«Μακάριοι οι ελεήμονες…»

Νοεμβρίου 8, 2016 στις 21:40 μμ

Ο θείος Διδάσκαλος στον πέμπτο «μα­­καρισμό» της επί του Όρους ομιλίας Του μακαρίζει τους ελεήμονες: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί […]