ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ

Σκόπια και Εκκλησιαστικόν Σχίσμα

Ιούλιος 14, 2018 στις 19:30 μμ

Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει: Διὰ νὰ ἀξιολογήσῃ τις τὴν κατάστασιν τῶν Σκοπίων εἰς […]