ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ

Δέκα βασικές συμβουλές για την συμπεριφορά μας μέσα στον Ιερό Ναό

Σεπτέμβριος 12, 2018 στις 21:12 μμ

1. Ο Ναός είναι τόπος Ιερός. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος! ουκ εστι τούτο, αλλ’ ή οίκος ΘΕΟΥ και αύτη […]

Δέκα βασικές συμβουλές για την συμπεριφορά μας μέσα στον Ιερό Ναό

Σεπτέμβριος 12, 2017 στις 18:51 μμ

1. Ο Ναός είναι τόπος Ιερός. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος! ουκ εστι τούτο, αλλ’ ή οίκος ΘΕΟΥ και αύτη […]