ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΟΥΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Η εύρεση της εικόνας του Αγίου Φανουρίου

Αύγουστος 27, 2018 στις 13:45 μμ

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: Όταν οι Αγαρηνοί εξουσίαζαν τη Ρόδο και απο­φάσισαν να ξαναχτίσουν τα τείχη της πόλης, που βάρβαρα κατέστρεψαν και […]