ΕΥΣΕΒΗ ΨΥΧΗ

Προς μια ευσεβή ψυχή για τη σημαντικότερη άσκηση

Ιούλιος 8, 2017 στις 21:13 μμ

Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή […]