ΔΥΣΤΥΧΙΕΣ

Η εξουθένωση οδηγεί στο Θεό

Οκτώβριος 24, 2016 στις 17:32 μμ

Σπάνια ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει στερήσεις, θλίψεις και δυστυχίες στη ζωή του, μπορεί με φλογερή καρδιά να προσεύχεται […]