δρόμος του Χριστού

Αργά βαδίζει ο Χριστός, εάν όμως Του επιτρέπαμε θα βάδιζε γρηγορότερα

Νοεμβρίου 12, 2016 στις 19:07 μμ

Εγώ και εσύ φταίμε, φίλε μου… Εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο του Χριστού, εγώ με το κέρδος μου και […]