ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Κύριος απέναντι στη δοκιμασία

Ιούλιος 5, 2017 στις 23:37 μμ

Αλλά βέβαια ο Κύριος δε θεραπεύει συνεχώς. Μερικούς τους αφήνει να υποφέρουν για το καλό των ιδίων και των ανθρώπων […]