ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΝΗΦΟΡΟΣ

Ο δύσκολος ανήφορος

Ιούνιος 12, 2017 στις 14:56 μμ

Του μακαριστού αρχιμ. Χερουβείμ Καράμπελα: Η μόνη ευκαιρία για να δούμε τους συνασκητάς μας ήταν η συγκέντρωσις στον αρσανά της […]