ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιτυχημένο το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΩΤΟ)

Ιούλιος 10, 2017 στις 23:07 μμ

Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α΄ επιστημονική ημερίδα του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», που συνδιοργανώθηκε […]