ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ψήφισμα της Ι.Σ. της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας – Διακόπτει την κοινωνία με το Πατριαρχείο Κων/λεως

15 Νοεμβρίου, 2018 στις 10:45 πμ

Η Σύνοδος Επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, η συνελθοῦσα στη Λαύρα της Κοιμήσεως Θεοτόκου των Σπηλαίων του Κιέβου στις […]

Διακοπή κοινωνίας με τον Επίσκοπο κατά τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου (ΒΙΝΤΕΟ)

27 Ιουνίου, 2018 στις 14:35 μμ

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος εισηγείται το θέμα: «Διακοπή κοινωνίας με τον Επίσκοπο κατά τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας […]