δευτερόλεπτο

Η Πρωτοχρονιά θα καθυστερήσει ένα δευτερόλεπτο

Δεκέμβριος 26, 2016 στις 9:40 πμ

Το 2017 θα καθυστερήσει λιγάκι: η διεθνής υπηρεσία που ρυθμίζει το επίσημο ρολόι της Γης προσθέτει ένα επιπλέον, εμβόλιμο δευτερόλεπτο […]