ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΥΠΗ

Ο Χριστιανός μπορεί να λυπάται μόνο για δύο λόγους!

Ιούνιος 7, 2017 στις 23:37 μμ

Όχι, όμως, για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας […]