ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΓΙΑΣ

Τι είναι η ύψωση της Παναγίας;

Απρίλιος 10, 2018 στις 18:51 μμ

Όσοι έτυχε να παρευρεθείτε σε τράπεζα μίας Αγιορείτικης Μονής θα παρακολουθήσατε τη λεγομένη Ύψωση (του άρτου) της Παναγίας. Θα δώσουμε […]