αρμονική συνύπαρξη

π. Φιλόθεος Φάρος: «Ζώντας μαζί»

Μάρτιος 6, 2017 στις 12:29 μμ

Θεολογικός λόγος Ο πατέρας Φιλόθεος Φάρος παραθέτει μερικούς απλούς κανόνες που θα κάνουν πιο εύκολη και αρμονική την συμβίωσή μας […]