Αρχηγός Αιγυπτιακού Στρατού

Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος στον Αρχηγό του Αιγυπτιακού Στρατού

Ιανουάριος 16, 2019 στις 10:30 πμ

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Την 15η Ιανουαρίου ε.έ., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από […]