ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΩΜΟΦΟΡΙΟ

Η χρήση και ο συμβολισμός του αρχιερατικού ωμοφορίου

Σεπτέμβριος 24, 2017 στις 18:02 μμ

Γεώργιος Ζαραβέλας, Θεολόγος Το ωμοφόριο συνιστά το κατεξοχήν αρχιερατικό άμφιο. «Το ωμοφόριον απέβη το διακριτικόν του επισκοπικού βαθμού και της […]