ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΙΑΤΕΙΡΩΝ

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Θειατείρων

Ιούνιος 13, 2019 στις 12:00 μμ

Φανάρι: Συνῆλθε σήμερον, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τήν Τετάρτην, […]