ΑΠΣΟΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Φεβρουάριος 2, 2018 στις 15:27 μμ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian […]