ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ

Δεκαπενταύγουστος: Απόστολοι εκ περάτων…

Αύγουστος 3, 2018 στις 15:41 μμ

Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος στο άκουσμα αυτών των στίχων κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου…