ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ

Εισόδια της Θεοτόκου: Το Απολυτίκιο

19 Νοεμβρίου, 2019 στις 12:45 μμ

Εισόδια της Θεοτόκου: Απολυτίκιο