ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Άγιος Δημήτριος – ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

Οκτώβριος 23, 2019 στις 12:56 μμ

Άγιος Δημήτριος: Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον.