ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ανθρώπινοι λογισμοί

Ιούνιος 5, 2017 στις 12:26 μμ

Στον πατερικό χώρο γίνεται συνήθως τριττή διάκριση των λογισμών, με βάση το είδος της πηγής από την οποία εκπορεύονται. Έτσι […]