ΑΝΩΘΕΝ ΦΩΝΗΣ

Θαυμαστό γεγονός για μία ιστορία άνωθεν φωνής

Δεκέμβριος 8, 2016 στις 9:00 πμ

Ιστορία γιά την άνωθεν φωνή Αυτό που θα αφηγηθούμε συνέβη πριν από σαράντα χρόνια περίπου. Στη γυναικεία μονή Σαμόρντιν στήν […]