ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατανομή θέσεων διδακτικού προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Αύγουστος 11, 2017 στις 15:34 μμ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας.