ΑΝΙΡΩΠΟΣ

Χριστιανός είναι ο άνθρωπος της Αγάπης και όχι ο άνθρωπος των νόμων

Ιούλιος 29, 2017 στις 17:07 μμ

Νηστεύουμε, εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε, εξομολογούμαστε… Χριστιανοί όμως δεν είμαστε… Πολλές εγκλωβιζόμαστε στους «νόμους» και δεν προχωρούμε στην ουσία των πραγμάτων.