ανυπομονησία

Περί ανυπομονησίας…

Ιανουάριος 11, 2017 στις 15:30 μμ

Αρχιμ. Αντώνιος Ρωμαίος Η ανυπομονησία έχει στενή συγγένεια με τη δραστηριότητα των πονηρών πνευμάτων.