ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

Οι ανέσεις και η χριστιανική ζωή

Ιούλιος 21, 2017 στις 13:35 μμ

Μην προσκολλάσαι στην ματαιότητα της παρούσης ζωής. Η αίσθηση της παροδικότητος βοηθάει πολύ στην αποκόλληση της ψυχής από τον μάταιο […]

Οι ανέσεις και η χριστιανική ζωή…

Μάιος 19, 2017 στις 21:12 μμ

Μην προσκολλάσαι στην ματαιότητα της παρούσης ζωής. Η αίσθηση της παροδικότητος βοηθάει πολύ στην αποκόλληση της ψυχής από τον μάταιο […]