ΑΝΑΒΟΥΜΕ

Γιατί ανάβουμε κερί και γιατί δεν πρέπει να σβήνετε νωρίς;

Νοεμβρίου 1, 2016 στις 11:17 πμ

Οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το κερί ως μέσο φωτισμού στις συνάξεις τους.