ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟ

Λόγος περί ακατακρίτου

7 Δεκεμβρίου, 2019 στις 19:05 μμ

Λόγοι Γερόντων Έλεγε στους επισκέπτες του ο απλούστατος Διονύσιος μοναχός γέρων Δαβίδ περί του κακού της κατακρίσεως.

Λόγος περί ακατακρίτου

7 Δεκεμβρίου, 2017 στις 13:44 μμ

Λόγοι Γερόντων Έλεγε στους επισκέπτες του ο απλούστατος Διονύσιος μοναχός γέρων Δαβίδ περί του κακού της κατακρίσεως.