Αγίου Φιλάρετου

Προσευχή εμπιστοσύνης πρoς τoν Κύριο

Δεκέμβριος 15, 2016 στις 11:54 πμ

Προσευχή εμπιστοσύνης προς τον Κύριο του Αγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου Μόσχας