ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΜΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Είμαστε ένοικοι σε προσωρινές καλύβες!

Δεκέμβριος 17, 2016 στις 19:02 μμ

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Σώσόν με από πηλού, ίνα μη εμπαγώ» (Ψαλ. 68,15) Αδελφοί, οι ψυχές μας είναι ντυμένες με πηλό· […]