Άγιος Άμπο

8 Ιανουαρίου: Άγιος Άμπο της Τιφλίδας ο αρωματοποιός

Ιανουάριος 8, 2018 στις 14:02 μμ

Διαβάστε ποιος ήταν ο Άγιος Άμπο της Τιφλίδας, ο αρωματοποιός, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα, 8 Ιανουαρίου.

Άγιος Άμπο της Τιφλίδας ο αρωματοποιός

Ιανουάριος 8, 2017 στις 15:18 μμ

Διαβάστε ποιος ήταν ο Άγιος Άμπο της Τιφλίδας, ο αρωματοποιός, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα, 8 Ιανουαρίου.