ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΙΟΣ

Αγία Γλυκερία: Η Αγία μάρτυς και οι πονηρές ενέργειες των μάγων

Μάιος 13, 2017 στις 11:36 πμ

Η αγία μάρτυς Γλυκερία και ο άγιος Λαοδίκιος, ο δεσμοφύλακας. Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς […]