ΑΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Βασανιστήρια και τελείωση της δεκάχρονης Αγίας Ελπίδας

Σεπτέμβριος 17, 2017 στις 15:58 μμ

…Αλλά ο ανόσιος εκείνος δικαστής δεν μπορούσε να υποφέρει την καταισχύνη, και σκεφτόταν να εξαλείψει την ήττα του από τις […]