4 τρισ. κυβικά το αέριο και μάλλον υπάρχει και πετρέλαιο…

2,4 τρισ. κυβικά το αέριο και μάλλον υπάρχει και πετρέλαιο…

.
Δεκέμβριος 18, 2012 στις 17:00 μμ

Η γαλλική εταιρεία ανάλυσης γεωλογικών δεδομένων BEICIP υπολόγισε βάσει ειδικού software, γεωλογικών δεομένων, συγκεκριμένων αεροβαρυτομετρικών και αερομαγνητικών στοιχείων ότι νότια […]