22 Μαΐου 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαΐου 2016

Μάιος 22, 2016 στις 4:30 πμ

(Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε´ 1 – 15 Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ […]