19 Ιουνίου 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Ιουνίου 2016

Ιούνιος 19, 2016 στις 4:30 πμ

 (Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 – 52, Η´ 12 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς […]