ύπνου

Περί ύπνου και προσευχής (από την “Κλίμακα”)

15
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 9:45 πμ

Ο ΥΠΝΟΣ είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας, απεικόνισις του θανάτου, αργία των αισθήσεων. Είναι μεν ένας, αλλά όπως και […]