Όταν ο Άγγελος έκλαψε …

Όταν ο Άγγελος έκλαψε…

Μάιος 9, 2014 στις 12:00 μμ

Γεμάτα τα μικρά στρογγυλά τραπεζάκια μέσα και έξω από το καφενείο, γεμάτα από βιαστικούς πελάτες που έρχονται έτσι στα γρήγορα […]