όταν είμαστε δίκαιοι

Οι προσευχές μας εισακούονται από το Θεό, όταν είμαστε δίκαιοι, ενάρετοι…

.
Νοεμβρίου 11, 2013 στις 14:15 μμ

Και ο βασιλιάς Δαβίδ, όταν για μια του αμαρτία, ο Θεός παραχώρησε να πέσει θανατικό στους Ισραηλίτες, έδειξε την ίδια […]