Όλα τα σχετικά άρθρα από την εγκύκλιο των μεταθέσεων –μετατάξεων εκπαιδευτικών με Αριθμ. Πρωτ.: 7649/Δ1/18-01-2013

Όλα τα σχετικά άρθρα από την εγκύκλιο των μεταθέσεων –μετατάξεων εκπαιδευτικών με Αριθμ. Πρωτ.: 7649/Δ1/18-01-2013

.
Αύγουστος 17, 2013 στις 7:10 πμ

Για το σχολικό έτος 2013−2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς […]