Ω δάκρυα που αναβλύζετε από θεϊκό φωτισμό!

Ω δάκρυα που αναβλύζετε από θεϊκό φωτισμό!

.
Σεπτέμβριος 19, 2013 στις 12:57 μμ

Όπου είναι ταπεινοφροσύνη, εκεί είναι κι’ η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Κι’ όπου είναι φώτιση του αγίου Πνεύματος, εκεί είναι […]