Ωφέλιμη

Ωφέλιμη οπτασία του Πέτρου Μοστράτου

15
Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 8:18 πμ

Όταν ήλθα στην Πάρο και έγινα μοναχός και κατόπιν Ιερέας και Πνευματικός, γράφει ο πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος, μετέβαινα με την […]