ψυχή να διατηρεί τη Xάρη…

Μέχρι να μάθει η ψυχή να διατηρεί τη Xάρη…

Ιούνιος 4, 2016 στις 12:51 μμ

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης “Τόσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο ,που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρις […]