Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός

Μάιος 1, 2016 στις 18:34 μμ

Εάν υπάρχει μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η […]