ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Ο Χρυσός Κανόνας

Μάρτιος 13, 2017 στις 23:34 μμ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ «Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς […]

Ο Χρυσός Κανόνας

Σεπτέμβριος 15, 2016 στις 18:43 μμ

«Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία […]